5e Advocatendag

11 mei 2012 | Kortrijk Xpo

KMO-portefeuille

Wat is de KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een interactieve toepassing waarbij u subsidies kunt aanvragen bij de Vlaamse overheid (dus niet bij het Brussels Gewest). Voor opleidingen bedraagt de tussenkomst van de Vlaamse overheid 50 % van het inschrijvingsgeld.

De Orde van Vlaamse Balies is erkend door de KMO-portefeuille voor opleidingen. Het erkenningsnummer van de OVB is DV.O103977.

Deze subsidiemaatregel geldt uitsluitend voor advocaten en advocaten-stagiairs die hun vestigingsplaats in het Vlaams Gewest hebben. De advocaten en advocaten-stagiairs met een kantoor in het Brussels Gewest kunnen dus geen beroep doen op deze subsidiemaatregel.

Indien u, om welke reden dan ook, de subsidie niet zou ontvangen, dient het volledige bedrag van € 130 (advocaten) / € 110 (advocaten-stagiairs) door u te worden betaald.

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de advocatendag. Na deze termijn komt de Vlaamse overheid niet meer tussen en dient u het volledige bedrag van 130 (advocaten) / € 110 (advocaten-stagiairs) te storten op het rekeningnummer 630-1301333-40 van de Orde van Vlaamse Balies met vermelding van uw naam.

Bij de subsidieaanvraag zult u de “datum van overeenkomst” moeten invullen. Dit is de datum van uw inschrijving voor de advocatendag. U vindt de datum terug op de bevestigingsmail die u ontvangt.

Bij de subsidieaanvraag zal “het factuurnummer” worden gevraagd. De Orde van Vlaamse Balies maakt geen facturen op. U mag i.p.v. het factuurnummer de term ‘advocatendag’ vermelden.

Hoe gaat u te werk?
U bent nog niet geregistreerd bij de KMO-portefeuille
 • U heeft een federaal token of een elektrische kaartlezer nodig.
 • U gaat naar de website www.kmo-portefeuille.be
  • Indien u wenst te werken met een federaal token, moet u eerst deze token aanvragen. Na enkele dagen zal u per post deze token ontvangen. Zodra u de token ontvangt, kunt u zich aanmelden op de website van de KMO-portefeuille: u registreert zich. U zal een login en paswoord ontvangen en er wordt voor u een portefeuille geopend.
  • Indien u gebruik maakt van de digitale identiteitskaart, meldt u zich met uw kaartlezer aan op de website van de KMO-portefeuille: u zal - na registratie - een login en paswoord ontvangen en er wordt voor u een portefeuille geopend.

Voor de inschrijving voor de advocatendag, zie verder bij: U bent al geregistreerd bij de KMO-portefeuille.

U bent al geregistreerd bij de KMO-portefeuille
 • U schrijft zich in via het e-loket van de website www.advocaat.be voor de advocatendag
 • Bij de betaling klikt u op "SUBSIDIEMAATREGEL"
 • U print de pagina van uw inschrijving. U zult deze gegevens nodig hebben bij de aanvraag van de subsidie.
 • U klikt op de knop "BEVESTIGEN" om uw inschrijving voor de advocatendag te voltooien. U zult onmiddellijk een e-mail ontvangen met de bevestiging van de inschrijving.
 • U gaat naar de website www.kmo-portefeuille.be om de subsidie aan te vragen. Hiervoor heeft u de gegevens nodig die u terugvindt op de pagina die u heeft geprint.


U vindt hier informatie over de procedure.

U vindt hier de complete handleiding over de aanvraag.

Meer informatie

De Orde van Vlaamse Balies verstrekt over deze subsidiëring geen informatie. U dient zich uitsluitend te richten tot www.kmo-portefeuille.be.
Voor vragen over de KMO-portefeuille kan u bellen naar het nummer 1700 of mailen naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be.
Let wel, u kunt wel degelijk al inschrijven zonder dat de procedure voor subsidieaanvraag bij uw inschrijving is afgerond.

Veel gestelde vragen over de KMO-portefeuille

http://www.agentschapondernemen.be/artikel/aanvraag